Hvordan jeg jobber
Når jeg jobber med logoutvikling er tankegangen basert rundt oppfatningen av at det finnes én optimal løsning som venter på å bli oppdaget – i steden for å jobbe parallelt med mange middelmådige løsninger som bærer preg av å være halvveis gjennomtenkte.
Jeg vil nå forklare hvorfor jeg jobber som jeg gjør, og hvorfor jeg mener dette er den beste metoden – også for kunden.

I et hvert prosjekt er jeg gjennom disse stadiene:
• Brief
• Research
• Brainstorming
• Skissing
• Utvelgelse
• Bearbeiding
• Foredling
• Presentasjon

Eller kortere fortalt: Analysere – Definere – Effektuere

1. Analysere
Det er opp til kunden å fortelle meg så detaljert som mulig hva de ønsker. Jeg må bli fortalt om bedriften, tjenestene eller produktene de lager, målsetning for framtiden, krav, begrensninger og så videre. Jo mer på innsiden av kunden og firmaet jeg kommer, jo enklere er det å vite i hvilken ende jeg skal starte. Etter kundens brief gjør jeg en egen research der jeg undersøker markedet de er i, leter etter konkurenter og så videre. Når dette er gjort gjør jeg en brainstorm der jeg skriver opp alt jeg forbinder med firmaet på et ark. Dette avslutter første fase.

2. Definere
Det er i hovedsak to ulike startpunkter man kan begynne på når selve arbeidet skal igangsettes: skriftsnittet eller logosymbolet. Noen ganger er skriftsnittet forandret og manipulert slik at det ikke er behov for et eget logosymbol i tillegg. Andre ganger er logosymbolet visuelt sterkt eller veldig kompleks, og skriftsnittet er der mer for å underbygge det, eller rett og slett stave ut navnet. Og noen ganger er det en kombinasjon av de to foregående – der logosymbol og skriftsnitt står sammen som en kompleks helhet. Hva som blir resultatet er helt avhengig av prosjektet, klienten, briefen jeg har fått og erfaringen min innenfor hva som vil fungere best i hvert tilfelle.

Jeg starter ofte logoprosessen med å finne en rekke fonter som jeg synes kan fungere. Jeg finner flere fonter blant de nesten 2000 jeg har i arkivet, som passer til ulike innfallsvinkler i forhold til briefen kunden ga og researchen jeg gjorde i etterkant. De beste forslagene blir satt under hverandre i et dokument.
Så starter arbeidet med å finne ulike innfallsvinkler med symboler, manipulering av bokstaver, negative former eller initialer. Her brukes brainstormingen flittig. Her er det en del ting som er selvforklarende av «do´s and dont´s», selv om det tydeligvis ikke er alle firmaer der ute som har fått med seg dette. Et firma som driver med maskiner, veiarbeid, betong eller liknende burde for eksempel ikke bruke en feminin håndskrift eller en blomst som symbol. Eller et firma som selger økologiske varer burde ikke ha rødt som hovedfarge, sammen med en hard, maskulin font. Det er viktig at logoen viser umiddelbart hvem du er som firma, slik at du ikke snakker med to ansikter: et som står for firmaets filosofi, mål og verdier, og et annet med hvordan du fremstår visuelt.

Videre arbeider jeg som oftest paralelt med håndskisser samtidig som jeg stadig utvider dokumentet på datamaskinen der fontene også er. Et forslag blir tegnet opp, og hvis jeg ønsker store forandringer kopierer jeg en ny versjon under slik at jeg alltid kan gå tilbake til tidligere versjoner. Slik fylles arket opp med mange ulike forslag, der man tydelig kan se veien jeg har gått. Prosessen med å komme opp med ”den ultimate logoen” kommer gjerne i en helt annen setting enn foran maskinen mellom kl. 08 og 16. Når et logoprosjekt er påbegynt spinner hjernen rundt mulig løsninger i tide, og ofte i utide. Midt under middagen, foran tv-en om kvelden, under en løpetur eller mans jeg klipper gresset. Plutselig kommer en ny innfallsvinkel kastende på meg, og jeg må slippe alt jeg har i hendene og få rablet ned en skisse, skevet noen setninger og så videre. Skissene blir bedre og bedre etter hvert som arbeidet utvikler seg, og til slutt sitter jeg igjen med en løsning som jeg mener er «den ulitmate logoen.»

3. Effektuere
Så begynner siste skritt på ferden før framvisning. Logoen blir foredlet til en 100% ferdig versjon, der jeg definerer en fargepalett, setter den i positiv og negativ versjon, lager en vertikal og en horisontal utgave med mer. Når dette er gjort plasserer jeg logoen på visittkort, manipulerer den inn i bilder, på vegger eller biler. Når dagen for presentasjonen kommer viser jeg kunden et dokument som inneholder elementer fra inspirasjonen helt gjennom til hvorfor jeg valgte som jeg har gjort – og manipulerte eksempler av logoen satt i diverse settinger.

 


 

Hvorfor jobber jeg slik?
Jeg jobber på denne måten fordi min erfaring er at kundene har vanskeligheter med å se halvferdige skisser som ferdige produkter på samme måte som jeg kan. Og det er ikke rart, de kan ikke komme inn i hodet mitt og se det jeg har visualisert. De ser bare det som er halvferdig foran de, og ikke alle har evnen til å se forbi det litt uferdige. Ved å gjennomarbeide den ene logoen jeg synes er den sterkeste og vise den ferdig polert og satt i system, vil kunden umiddelbart få den visuelle opplevelsen av å se et ferdig produkt. En annen grunn er kostnadskontroll. Hvis jeg skal gjennomarbeide fire-fem logoretninger vil jeg bruke vesentlig mer tid, og det vil gå ut over prisen på prosjektet. Derfor priser jeg en fastpris på én logo, og en høyere fastpris på fire-fem logoer. Hvis kunden velger å gå for tilbudet der jeg presenterer kun ett logoforslag, og det ikke faller i smak, vil oppdraget automatisk gå over til alternativ to der jeg leverer flere forslag. Etter at jeg begynte med denne tilnærmingen har jeg enda ikke opplevd at kunden ikke har blitt fornøyd med det første logoforslaget jeg kom med.

Hvis du ikke liker logoen jeg har valgt ut blir du selvfølgelig ikke tvunget til å ta den i bruk. Mitt utgangspunkt er at med en god brief, grundig skissejobb og gjennomarbeidet håndtverk vil du like forslaget jeg kommer med. Hvis det viser seg at jeg har bommet på hva du ønsket må vi ta et skritt tilbake, diskutere positive og negative sider ved det som er presentert og jeg må deretter forandre min vinkling av briefen og bakgrunnsmaterialet og komme med nye forslag.

Litt generelt om det å utvikle en logo
En god logo er en logo der det ikke finnes noen tilfeldigheter. Alle former, vinkler, avstander, mellomrom, størrelser etc er gjort bevisst og med en intensjon. Logoen skal være logisk og med forankring i firmaets visjon og verdier. Her er det lett å se forskjellen på gode og dårlige designere.

Jeg møter ofte kunder som reagerer på prisen på å få utviklet ny logo. «Er det ikke bare å sette opp navnet i en kul font og lage et symbol?» Nei, det er ikke det. Ikke hvis du ønsker noe som skiller deg fra andre, noe unikt, noe gjennomtenkt og gjennomarbeidet. Større firmaer bruker gjerne mange hundre tusen kroner på å få utviklet ny logo hos de store designbyråene. Noen er vel verdt pengene, andre ikke. I den andre enden av skalaen finner du trykkerier som tilbyr billig logoutvikling av mac-ere, eller websider der du får tilsendt en drøss forlag fra utenlandske designere nesten gratis. Her vil resultatet bli mye mer generelt, og med vesentlig mindre fokus på detaljer og kvalitet. Hadde dette ikke vært tilfelle hadde de ikke jobbet der de er. Jeg befinner meg et sted midt på skalaen. Jeg mener selv du får logoutvikling til byrå-kvalitet, men til en helt annen pris. Og jeg har en mengde referanser som underbygger dette. For å sammenlikne med tv-markedet er jeg ikke toppmodellen, som de som ikke trenger tenke på kostnaden velger. Jeg er heller ikke billigmodellen fra et ukjent, asiatisk land som kun virker på fem kanaler og der du bare kan justere lyden to ganger i døgnet. Jeg er «best value for money»-versjonen.  Der du får meget god kvalitet til en bra pris – med et produkt som er bra nok også for de som krever at det er high-end, og som alle som er prisbeviste også burde ta seg råd til…

Prisen varierer ut i fra hva slags resultat du ønsker. En virkelig gjennomtenkt og -arbeidet logo tar tid å utvikle, noe jeg har forsøkt å forklare litt rundt i dette innlegget. Nøyaktig pris blir satt ut i fra kundens forventninger for resultatet, kompleksiteten i ønsket samt andre faktorer. Jeg kan også levere rimeligere løsninger der et eller flere av stadiene blir forkortet eller fjernet, slik at totaltiden jeg bruker på prosjektet blir redusert. Ønsker du et virkelig dypdykk og noe helt utenom det vanlige blir vi enige om fremgangsmåte og pris. Er du usikker på noe så ta kontakt, så forhandler vi oss fram til en løsning alle er fornøyde med.

Tiden jeg bruker vil variere fra prosjekt til prosjekt, men generelt vil jeg si at jo mer tid jeg har jo bedre vil gjerne sluttresultatet bli. Tre til fem uker er perfekt…

Hvis du først går til skrittet å få utviklet en ny logo anbefaler også alltid kunden å få lagd en profilmanual som underbygger og definerer hele firmaets utseende. En profilmanual gjør at jeg får gått i dybden av profilen og definert alle ønskelige elementer. Dette gjør det enklere å holde et samlet utseende på alle kommunikasjonsflater, noe som er veldig viktig. Størrelsen på profilmanualen kan variere veldig – noen ønsker bare de mest basic elementene mens andre vil gå mer i detalj.

Dette var litt rundt hvordan jeg jobber med logoutvikling. Jeg leverer selvfølgelig mange andre ting som design av magasiner, brosjyrer, powerpoint-maler, nettsider og så videre.

Lurer du på noe? Send meg en epost på henning@filet.no så skal du få svar!