Kjells Markiser

Kjells markiser er et stort, landsdekkende firma som leverer utvendig og innvendig solskjerming. Etter å ha sett logoen i tv-reklame ble jeg inspirert til å lage et forslag på ny logo, da jeg ikke synes deres eksisterende løsning på noen måte var optimal for et så stort og tungt firma.

Bildene viser litt av idéarbeidet som ligger bak, samt hvordan logoen ble utviklet.

Ledelsen i Kjells markiser takket for forslaget og innspillene på deres grafiske profil, men ønsket ikke å bytte logo på nåværende tidspunkt.

Dato

2. januar 2018

Kategori

IDENTITET